Hizmetlerimiz

 

 

Neden CFD (HAD) ?

CFD (Computational Fluid Dynamics) veya Türkçe kullanışı ile HAD (Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği), günümüzde mühendisler ve bilim adamları için, akış çözümlemelerinde vazgeçilmez bir araç haline gelmiştir. Bu popülerliğin altında CFD'nin sağladığı bir dizi kıymetli avantaj yatmaktadır. CFD'nin öne çıkan avantajlarından bazıları aşağıdaki gibi özetlenebilir;

 • CFD yazılımlarıyla yapılan sayısal simülasyon sayesinde, sonuçlar ve sanal deney ortamı simülasyondan sonra dahi elinizin altında olur. Örneğin; basınç verisi elde etmek istediğiniz klasik bir deneyi, hız ölçümü için tekrar kurgulamanız gerekir. Oysa CFD ile hız verisi dahil olmak üzere daha bir çok parametreye ait bilgiler de çözümün içindedir, yeni bir simülasyona, zahmetli kurulumlara gerek kalmaz.
 • Klasik deneylerde kullanabileceğiniz ölçüm cihazları ve sensörler sınırlıdır. Oysa bir CFD analizinde, kullandığınız sayısal ağ elemanı kadar -çoğunlukla milyonlarca- ölçüm elemanınız vardır ve veri dağılımlarını, deneylerdeki gibi sadece ayrık veriler halinde değil, gradyenler olarak geniş bir alanda görebilirsiniz.
 • CFD, akış özelliklerini, akışı bozmadan incelemenize olanak tanır. Geleneksel ölçüm yöntemleriyle bu çoğunlukla mümkün değildir. Şöyle ki; akış içerisinde hız ölçü yapmak istediğiniz bölgeye yerleştirilen pitot tüpü, aslında doğal akışı rahatsız ederek bozmaktadır, ya da bir pompa performansı ölçümü yaparken kullanılan debimetre, manometre gibi cihazlar akışın doğal davranışını etkilemektedir. CFD'de her bir sayısal ağ elemanınız başlı başına bir ölçüm noktası olduğundan, bu tip cihazların etkilerinden bağımsız veriler elde edebilirsiniz.
 • CFD ile gözlemlenmesi tehlikeli veya ulaşılamaz bölgelerdeki akışkan davranışlarını inceleyebilirsiniz. Örneğin; bir yanma odasının içi ya da pompa, türbin gibi turbomakinaların yüksek hızlı kanatlarının arasındaki akış gibi durumlar CFD ile rahatlıkla görselleştirilebilir.
 • CFD, bir anlamda, bilgisayar üzerindeki esnek deney laboratuvarıdır. Doğrudan CAD datası ile çalışabilir, tasarımcı ve analizcilere sanal prototipler üzerinde deney yapma olanağı tanır. Örneğin; yeni tasarlanan bir otomobilin aerodinamik özelliklerini incelemek ve optimize etmek için yüzlerce protip üretmenize gerek kalmaz, ya da bir fan tasarım optimizasyonu için birbirinden küçük farkları olan onlarca çark prototipi üretilmeden, testler bilgisayar ortamında gerçekleştirilebilir ve sadece en iyi sonuç veren tasarımlar üretim için seçilebilir. Bu da size, günümüz rekabet koşullarında çok önemli olan zaman ve maliyet avantajını sağlar.

CFD Nedir?

 

 CFD Analizi
Ne Kadar İsabetli
Olabilir?


PIV (Particle Image Velocimetry) yöntemiyle, kanatları arasındaki hız bölgesi görselleştirilen, havalandırmalı fren diskinin, deney koşullarına benzer bir şekilde CFD analizini hazırladık. Devamı..


CFD analiz hizmetlerimizde, yetenekleri ve güvenilirliği kanıtlanmış yazılımlar olan,
ANSYS CFX ve ANSYS FLUENT kodlarını kullanıyoruz

 Genel Amaçlı CFD Analizleri
 • Dalmış cisimlerin etrafındaki akışlar.
 • HVAC uygulamaları
 • Isı transferi uygulamaları
 • Duman dağılım senaryoları
 • Tanecik içeren akışkan analizleri
 • Elektronik cihaz soğutma uyg.
 • Beyaz eşyalarda ısıtma ve soğutma optimizasyonu
 • Elektrik süpürgeleri, kurutma makineleri gibi akışkan hareketi ile çalışan cihazlar.
 • Marin tip pervane analizleri
 • Santrifüj fan tasarımı ve CFD doğrulaması
 • Aksiyel fan tasarımı ve CFD doğrulaması
 • Fan-Sistem etkileşiminin incelenmesi, sistem direncinin hesaplanması
 • Fan kullanan cihazların tasarımı ve analizleri
 • Rüzgar Türbin Tasarımı
 • Santrifüj ve karma akışlı pompa tasarımı ve CFD doğrulaması
 • Çok kademeli pompa analizleri
 • Pompa-Sistem etkileşiminin incelenmesi, sistem direncinin hesaplanması
 • Pompa kullanan cihazların tasarımı ve analizleri
 • Hidrolik Türbin Analizleri
 • Pompa ve Fan çark prototipleri
 • Mimari maket prototipleri
 • Kuyumculuk ve hediyelik eşya sektörü için hızlı modelleme
 • Ölçekli endüstriyel ürün maketleri
 • Büyük ölçekli köpük ve ahşap modeller

Telif Hakkı © 2011 Desica Tasarım Makina Tic. ve San. Ltd. Şti 'ine aittir. Tüm Hakları Saklıdır